Terein & Haven - WSV De Harder waterskien aan Veluwemeer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglementen&Info

Terrein & haven regelement
_____________________________________

W.S.V. de “HARDER”   TERREIN & HAVEN REGLEMENT

1.
Het terrein is uitsluitend toegankelijk voor leden en voor hen die hiervoor geldende (dag)tarieven hebben voldaan.

2.
Men dient de aanwijzigingen vande havenmeester/pachter strikt op te volgen.
In de haven dient men zo langzaam mogelijk te varen om schade aan afgemeerde boten te voorkomen.
De maximum snelheid op het terrein is 5 km per uur.
Met de tractor dient men ook stapvoets te rijden

3.
Men wordt verzocht als men de boot ter water laat dit zo snel mogelijk te doen om wachttijden voor de hellingen te voorkomen.
Na het te water laten de trailer op de daarvoor aangewezen plaatst te stellen. ( passanten navragen bij de havenmeester).
De auto dient op de parkeerplaats te worden gezet.
Campers die geen vaste standplaats hebben mogen niet op het terrein blijven maar moeten buiten het terrein parkeren.

4.
Het is niet toegestaan aan de middensteiger af te meren, als men geen vaste havenbox heeft moet men de havenmeester/pachter
vragen welke box men eventueel gebruiken mag.

5.
De startsteiger is er om te starten met waterskien, dus niet om te landen. Daarvoor is het landingsgebied op het strand links van de startsteiger.

6.
Boot bestuurders die niet de regels en de route van de slalombaan en springschans kennen, worden verzocht aan de linkerkant van de springschans te varen om beschadigingen aan de verankeringen van de boeien te voorkomen.(dus niet tussen dijk
en schans doorvaren)

7.
Het is gevaarlijk om in het landingsgebied en in de haven te zwemmen, daarom wordt geadviseerd het niet te doen.

8.
Er mogen geen lege jerrycans waar benzine of andere schadelijke stoffen in gezeten hebben op het terrein achtergelaten of opgeslagen worden. Dit geldt ook voor lege of kapotte accu`s en afgewerkte olieproducten.

9.
Het is niet toegestaan op het terrein te overnachten.

10.
Honden mogen alleen aangelijnd op het terrein. Mocht uw hond per ongeluk zijn behoefte doen op het terrein
wordt u verzocht dit direct op te ruimen.

11.
Huishoudelijk afval dient in plasticzakken goed verpakt in de container geworpen te worden. Groot afval , zoals kapotte stoelen
e.d. graag meenemen naar huis.

12.
Chemische toiletten mogen niet op het terrein geleegd worden.

13.
Om 1 uur dient het rustig te zijn op het terrein, voor bijzondere gelegenheden kan het bestuur ontheffing verlenen.

14.
De havenmeester is bevoegd om de toegang tot het terrein te ontzeggen aan personen die zich niet aan de regels houden.
Als het zich om leden van de vereniging handelt zal het bestuur gepaste maatregelen nemen bij overtredingen.

15.
Op het strand mag niet aangemeerd worden.

16.
Trailers van boten die het hele jaar in het water liggen, graag achter de oude huisjes stallen.

17.
Geen openvuur op het terrein i.v.m. het grote brandgevaar.

18.
De houder van de havenbox dient deze zelf schoon en vrij van onkruid te houden.Reglement ter goedkeuring aangeboden aan de algemene ledenvergadering.

Goedkeuring reglementen d.d 14-04-2013

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu