Huisjes reglement - WSV De Harder waterskien aan Veluwemeer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglementen&Info

Huisjes reglement
_____________________________________
W.S.V. de "Harder"  Huisjesreglement.


1. De bezitter van een huisje dient er rekening mee te houden dat zijn bezittingen uitsluitend op eigen risico op het terrein staan


2. Het tegelpad voor het huisje mag slechts tot maximaal 550 cm uit de voorzijde van het huisje liggen, afm. tegels 30 x 30 cm.

Dit terras dient door de bezitter zelf schoon en onkruidvrij gehouden te worden. Luifels en windschermen mogen uitsluitend op het terras staan,

partytenten mogen maximaal de breedte van uw eigen huisjesplaats beslaan. Na het weekend of vakantie moet alles netjes opgeruimd zijn.

Ook parasolstandaards moeten weggeruimd worden. Achter de huisjes mag men niets opslaan.


3. De vorm van de huisjes mag niet gewijzigd worden. Ook de dakbedekking en dakhelling mag niet gewijzigd worden.


4. Afval dient men in plasticzakken in de container op de parkeerplaats te deponeren. Grootafval zoals verpakkingsmateriaal

e.d. mee naar huis te nemen.


5. Huisjes bezitters moeten er rekening mee houden dat er op generlei wijze overlast veroorzaakt mag worden op welke wijze

dan ook. Bezitters van honden worden verzocht deze buiten het terrein uit te laten. Als dit onverhoopt niet zou lukken, ruim het dan direct op.


6. Auto`s, motoren en bromfietsen hebben geen toegang meer op het strand voor de huisjes vanaf 1 mei tot 30 september.

Moet er in deze periode iets zwaars in of uit het huisje gehaald worden kan dit in overleg met de terreinmeester.


7. Indien een bezitter van een huisje dit wil verkopen dient deze het bestuur in te lichten.

Kinderen van huisjesbezitters hebben voorrang boven alle andere leden.

Verkoopprijs van de huisjes mag maximaal de aanschafprijs zijn, excl. inventaris.

Hiervoor komen als eerste leden in aanmerking die op de wachtlijst van de huisjes staan, minimaal 1 jaar lid van de

vereniging zijn en enkel die leden die in het bezit zijn van een speedboot met havenbox, of thuisstaller. De wachtlijst voor de huisjes wordt beheerd door het secretariaat.


8. Alle kosten zoals lidmaatschap, huisjes plaatshuur en elektra moeten voor aanvang van het seizoen betaald zijn.


9. Bij herhaalde overtredingen van het reglement is het bestuur bevoegd om passende maatregelen te nemen.


10. Alle overige besluiten en beslissingen worden door het bestuur genomen.


Reglement ter goedkeuring aangeboden aan de algemene ledenvergadering.

Goedkeuring reglement d.d. 14-04-2013

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu